Plan nabave 2017.

Pravilnik o nabavi roba - bagatelna nabava

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Bilješke uz financijska izvješća za 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. - 31.12.2017.

Registar ugovora 2018.

Financijska izvješća za 2018.

Bilješke uz finacijska izvješća 2018.

Bilješke uz finacijska izvješća 2018. II

Plan nabave 2019.

Statut

Financijski plan 2020. - 2022.

Izjava o pristupačnosti

Pravo na pristup informacijama

zapisnikuv_usvajanje_financijskog_plana.pdf

Financijski izvještaji za 2019.

Plan nabave za 2020.

Odluka o otvaranju Galerije umjetnina za publiku

Protokol rada 28.4.2020.

Financijski plan 2021. - 2023.

Plan javne nabave za 2021.

Financijska izvješća za 2020.

Natječaj A4 2021.

Financijski plan 2022 - 2024.

Plan javne nabave za 2022.

Financijska izvješća za 2021.

Bilješke uz financijska izvješća za 2021.

Natječaj A4 2022.

Rebalans financijskog plana za 2022.

Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2022.

Financijaski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Obrazloženje financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Plan javne nabave za 2023.