Likovni postav: Andro Banovac i Marija Stipišić Vuković

Andro Banovac predstavlja se ciklusom od petnaest grafika nastalih kao rezultat dvogodišnjeg rada na postdiplomskom studiju. On u grafici nalazi idealan medij za umjetnički izričaj i svu svoju kreativnost usmjerava ka istraživanju i usavršavanju grafičkih tehnika i vještina. Savladavši brojne tehničke prepreke i ovladavši vještinama zanata, što je posebno važno u grafici jer su postupak i rezultat u užoj vezi nego što je to u drugim likovnim vrstama, autor se upustio u istraživanja i dozvolio si je umjetničku slobodu.

Radovi objedinjeni pod zajedničkim nazivom "Veze"nastali su preobrazbom vanjskog, vizualnog, i unutarnjeg, emocionalnog poticaja u slobodu, apstraktnu i sugestivnu formu. Njegov umjetnički izričaj ne ide na eksplicitno razmetanje bilo kojim likovnim elementom forme i sadržaja, nego na ono metaforičko, simboličko, neiskazano, samo naznačeno. Gledatelju će se možda učiniti da u grafikama egzistira neobičan svijet praoblika ili mikrosvijet viđen kroz leće mikroskopa. To i sam autor sugerira naglašavajući analogiju između struktura oblika grafičkih otisaka i onih oblika na koje nailazimo u organskom mikrosvijetu i njihovu otvorenost za različite interpretacije. (...)

Marija Stipišić Vuković

Andro Banovac rođen je 1982. godine u Splitu. 2001. godine upisao je smjer likovne kulture na Umjetničkoj Akademiji sveučilišta u Splitu. Diplomirao je 2006. i već iste godine upisao postdiplomski studij grafike na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani. Magistrirao je 2009. godine pod mentorstvom profesora Lojzea Logara. Godine 2007. postao je stipendist Zaklade Adris grupe te član udruge "KVART".