Postav: Ivana Resić Šore

„…Ivana Resić Šore pripada generaciji mladih umjetnica koje svojim radom promišljaju i ispituju rodne stereotipe, posebice one koji definiraju ulogu žene u suvremenom (hrvatskom) društvu. Zauzima u osnovi postfeministički stav, odbijajući deklarirane kategorije feminizma, no izoštrava fokus na individualnost ženskog izbora, pravo na subjektivan pristup, pitanja ženstvenosti i sl. Uvijek polazeći od vlastitog iskustva, propituje uloge namijenjene ženama, a kroz svojevrstan katarzičan proces postavlja sebe, mladu suvremenu ženu, u određeni kontekst…

… Povod za najnoviju instalaciju Vječni ples Resić Šore je pronašla u povijesti žena vlastite obitelji. Umjetnica pronalazi bakinu haljinu, sada već staru nekih četrdesetak godina, i postavlja je uz kapetansku odoru trgovačke mornarice, rekonstruirajući situaciju časničkih plesova. Odabir ikonografije naslanja se na prethodni rad i jasno označava simbol moći. Sama instalacija potencira muzejsku situaciju u kojoj naglasak nosi odjeća sa svojim oznakama i dekoracijom. Zbog prostorno-vremenske rekonstrukcije i korištenja izvornih predmeta, sam objekt nas asocijativno vodi postavu povijesnih muzeja; no prikazan pokret, naglasak stavljen na odnos između dominantnog predmeta elementa i ženskog dekorativnog momenta, upućuje na istinsku problematiku rada…“

Jasminka Babić

Ivana Resić Šore rođena je u Splitu 1982. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije A.Volta, Milano, Italija), 2001. godine upisuje Likovnu kulturu, a 2002. Odsjek za slikarstvo Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Godine 2008. Diplomirala je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u klasi profesora Gorkog Žuvele. Član je HULU-a. Živi i radi kao asistent na Umjetničkoj akademiji u Splitu.