Tekst: Leonida Kovač

Postav: Alen Floričić

IMENICE I GLAGOLI

Primjerice: Izložba, izložak, izložiti, izložiti se, etc.

Posljednih mi se godina, u razdoblju odsutnosti ičega što posredstvomodređenog teorijskog aparata, odnosno odgovarajućeg institucionalnog okvira ne bi bilo moguće nazvati umjetnošću, jednom od najzanimljivijih pojava na hrvatskoj likovnoj sceni nametnuo rad Alena Floričića. U apsurdnoj situaciji, u beznadnom vremenu (re)konstrukcije povijesti, točnije apliciranja smisla recentnim zbivanjima, ili ako hoćemo, društvenim procesima, predamnom je rad čija narativna struktura konstituira sam pojam apsurdau smislu eksplicitnog objekta reprezentacije. Što je, i gdje je apsurd? Apsurd – to sam ja. Zašto ne? (...)

Leonida Kovač

Alen Floričić rođen je 1968. godine u Puli. Diplomirao je likovne umjetnosti na Odjelu kiparstva Pedagoškog fakulteta u Rijeci (prof. Žarko Violić)1993. godine. Član HDLU Istre. Profesor u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Puli. Do 1996. godine radi u okvirima tradicionalnih medija slike i skulpture, a od tada se bavi instalacijom i ambijentima u kojima dominantno mjesto zauzima medij videa.