Utorkom u Galeriji – Fast Forward 2016.

Predstavljanjem kataloga skupne izložbe Utorkom u Galeriji – Fast Forward 2016. svečano obilježavamo kraj petogodišnjeg projekta.

Izložbeni program pod nazivom Utorkom u Galeriji - Fast Forward pokrenut je 2012. Riječ je o svojevrsnoj suradničkoj platformi osmišljenoj s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem jednodnevnih izložaba javnosti su se predstavljali studenti i studentice završnih godina Umjetničke akademije u Splitu. Kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti i studentice povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu im mentorsku potporu daju njihovi profesori, a Galerija umjetnina im je na raspolaganje stavila prostorne, tehničke i stručne resurse. Studentima srodnih fakulteta pružena je prigoda da na konkretnom poslu surađuju i da se na praktičan način upoznaju s muzejsko-galerijskim radom.

Ovogodišnje, ujedno i posljednje izdanje, koncipirano je u obliku skupne izložbe odabranih autora koji su izlagali u sklopu projekta u protekle četiri godine. Za izložbu su odabrani sljedeći autori/ce: Dragoslav Dragičević, Lana Stojićević, Tina Vukasović, Đani Martinić, Tamara Bilankov, Petar Katavić, Katrin Novaković, Ante Duraković, Ela Gašperov, Igor Zdunić, Ivana Kevo, Oliver Mišura, Anita Miloš, Darko Škrobonja, Nina Kamenjarin i Hrvoje Pelicarić.

Kustosi izložbe su Božo Kesić, Lana Beović, Antonija Mihovilović i Ivana Vukušić, dok je za grafički dizajn kataloga zaslužan Nikola Križanac.