U fundusu Galerije umjetnina čuva se dvadeset i pet slika Cate Dujšin-Ribar, slikarice i pjesnikinje koja je svojim likovnim djelovanjem ostavila vidljiv trag u hrvatskoj modernoj umjetnosti. Slike su nastale u periodu od 1918. do 1958. godine i predstavljaju presjek umjetničina djelovanja od njenih najranijih slikarskih ostvarenja do pune stvaralačke zrelosti.

Izložbom se nastoji upozoriti na posebnosti u likovnom stvaralaštvu koje nije temeljito obrađeno unutar nacionalne povijesti umjetnosti. Dio radova desetljećima nije izlagan, a dio dosad nije datiran ili ima tek okvirnu dataciju. Cata je u toku svog osam desetljeća dugog stvaralačkog puta prošla kroz mnoge razvojne faze, ne mijenjajući specifičan registar tema, ostajući vjerna portretu i pejzažu odnosno figuralnom konceptu slikarstva. To se ogleda kroz djela u Galeriji umjetnina, među kojima je sedamnaest portreta, od čega čak šest autoportreta te osam pejzaža.

U Galeriji umjetnina samostalno je izlagala tek jednom, i to 1962. godine. Ovo je prvo cjelovito predstavljanje slikaričinih djela iz fundusa Galerije umjetnina, ujedno i druga samostalna izložba njezinih djela u Muzeju u zadnjih 55 godina.

Izložba također otvara pitanje institucionalne zastupljenosti umjetnica; naime, u fundusu Galerije umjetnina zastupljenost ženskih umjetnica je tek 12,6% od ukupnog broja umjetnika.

Neki od izrazito upečatljivih radova su Autoportret s crvenim rupcem (1930.), Plavokosa (1930.), Dvije djevojčice (1935.), Kornati (1958.)...

Cata Dujšin-Ribar rodila se u Trogiru 1897. godine. Djetinjstvo provodi u Boki kotorskoj, a nakon tri razreda Trgovačke akademije i tečaja slikarstva kod Emanuela Vidovića, studira slikarstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti gdje su joj profesori bili Ferdo Kovačević, Oton Iveković i Menci Klement Crnčić. Akademiju likovnih umjetnosti nije uspjela završiti iz zdravstvenih razloga te se potom slikarski usavršavala privatno kod Vladimira Becića, a usavršavala se i u Parizu i Londonu. Radila je kao restauratorica u Galeriji umjetnina u Splitu. Pisala je i objavljivala poeziju. Cata Dujšin-Ribar umrla je u Zagrebu 1994. godine.