U sklopu razgovora bit će predstavljena treća knjiga na temu 'umjetnosti druge linije' koje u izdanju Instituta za istraživanje avangarde pod nazivom Prilozi za drugu liniju 3 objedinjuju likovne kritike, eseje i predgovore koje je tijekom svoje bogate karijere Ješa Denegri napisao.

Ješa Jerko Denegri (Split, 1936.) studirao je povijest i zemljopis na Višoj pedagoškoj školi u Splitu od 1955. do 1958. godine. Povijest umjetnosti studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1954. do 1964. godine. Godine 1988. doktorirao je povijest suvremene umjetnosti na temu Umjetnost konstruktivnog pristupa: EXAT 51 i Nove tendencije. Od 1965. do 1989. radio je kao kustos Muzeja suvremene umjetnosti u Beogradu. Imenovan je izbornikom za jugoslavensku selekciju na Pariškim bijenalima 1971., 1976. i 1983. te na Venecijanskom bijenalu 1976. i 1982. Od 1990. do umirovljena predavao je povijest suvremene umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Član je međunarodnog organizacijskog odbora 1977. na Bijenalu mladih u Parizu. Jedan je od komesara međunarodne izložbe in situ u Muzeju moderne umjetnosti u Centru Pompidou u Parizu 1982. godine. Organizirao je mnogobrojne autorske izložbe. Glavni je urednik časopisa za suvremenu umjetnost Moment: časopis za vizuelne medije, te je bio član uredništava i urednik časopisa Umetnost, Spot, Projekat. Član je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Živi i radi u Beogradu.