Izložba studentskih umjetničkih intervencija u postavu zbirke Galerije umjetnina rezultat je novog suradničkog projekta nazvanog Rastavi, sastavi, nastavi kojeg je Galerije umjetnina pokrenula s Odsjekom za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Prvi modul je kroz rad studenata s mentorima i s prvim realizacijama prostornih intervencija započet tijekom 2022. godine a svoju konačnu izložbenu prezentaciju ima u Noći muzeja, 27. siječnja 2023. Fokusirao se na istraživanje i reinterpretaciju dijela postava zbirke Galerije umjetnina u kojem su izložene umjetnine nastale u razdoblju od 14. st. pa sve do 1950-ih godina. Studenti umjetničke akademije su prema slobodnom odabiru reagirali na pojedina izložena umjetnička djela koristeći ih kao poticaj za produkciju vlastitih radova, a cijeli proces su studenti povijesti umjetnosti popratili svojim interpretativnim tekstovima. Ovakvim je intervencijama postav zbirke dobio potpuno novu dinamiku i publici otvorio nove mogućnosti čitanja i spoznaje umjetničkih djela izdvojenih iz definiranog okvira konteksta njihovog nastanka i zadane muzejske prezentacije, dok je studentima omogućio jedinstvenu priliku kreativnog učenja odmaknutog od uobičajenih nastavnih formata.

U projektu sudjeluju:

Studenti Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu: Marija Bebić, Mihael Frančić, Anna Perlain, Marija Petrović

Studentice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu: Ljubica Bilić, Lea Fabijan, Matea Krivić, Antonia Mihovilović, Mia Miošić, Blaženka Miše, Marija Pocrnjić, Željka Vuko

Autorica koncepta je Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina, a voditelji projekta su red.prof.art (T) Viktor Popović, doc.art. Neli Ružić (Umjetnička akademija u Splitu), izv.prof. dr.sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu).