Prijedlog plana javne nabave za 2015. godinu.

Financijsko izvješće 2014.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora unutar Galerije umjetnina Split

Financijsko izvješće 2016

Plan nabave 2017

Pravilnik o nabavi roba - bagatelna nabava

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. - 31.12.2017.

Natječaj za ravnatelja 2018

Registar ugovora 2018

Financijska izvješća za 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018 II

Plan nabave 2019

Natječaj A4 2019

Sistematizacija 2017

Statut

Financijski plan 2020 - 2022

zapisnikuv_usvajanje_financijskog_plana.pdf

Financijski izvještaji 014-12.2019.

Plan nabave za 2020.

Natječaj za ravnatelja 2020.

Natječaj A4 2020

Odluka o otvaranju Galerije umjetnina za publiku

Protokol rada 28.4.2020.