Prijedlog plana javne nabave za 2015. godinu.

Financijsko izvješće 2014.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora unutar Galerije umjetnina Split

Financijsko izvješće 2016

Plan nabave 2017

Pravilnik o nabavi roba - bagatelna nabava

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. - 31.12.2017.

Natječaj za ravnatelja 2018

Registar ugovora 2018

Financijska izvješća za 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018 II

Plan nabave 2019

Natječaj A4 2019