Umjetnici: Adel Abidin, Boris Cvjetanović, Ibro Hasanović, Zlatko Kopljar, Kata Mijatović, Dan Oki, Ivana Penjak Kasavica, Renata Poljak, Anne Spalter.

Međunarodna izložba video umjetnosti Izvan vremena i prostora koncipirana je kao intervencija u segmentu postava kolekcije Galerije umjetnina posvećenom umjetnosti nastaloj između 14. i sredine 20. stoljeća. Izborom video radova koji motivom i/ili temom korespondiraju djelima među kojima su smješteni, izložba otvara dijalog između tradicionalne likovnosti i suvremenog medijskog stvaralaštva kako na razini njihove percepcije, tako i na razini odnosa umjetnika prema sadržaju stvaralaštva. Vremenski skokovi, u rasponu od sedam stoljeća do pedeset godina, koje omogućuje dijakronijsko supostavljanje dijela, ukazuju da je prevladavajući estetsko-formalni pristup tipičan za povijesni i kulturni kontekst u kojem se odvojenost umjetničkog stvaralaštva od zbilje smatrala primjerenom, u svom suvremenom pandanu primat ustupio njihovoj integraciji. Uistinu, nema relevantnog umjetničkog stvaralaštva današnjice koje, bez obzira na medij, nema aktivno izražen odnos prema kurentnom društvenom ili civilizacijskom diskursu.

Osim razlike u koncepcijskim polazištima, postav obraća pažnju publici na činjenicu da statičnost i stabilnost taktilne, senzualne dimenzije tradicionalnog umjetničkog metijera, u medijskoj umjetnosti mjesto ustupaju dimenziji trajanja djela, pokretu i zvuku.

Na pragmatičnoj razini tijekom veljače izložba će u trenutnoj prezentaciji kolekcije nadoknaditi nedostatak suvremene umjetnosti čiji prostor zauzima izložba Zbirke dr. Ive Tartaglie.