Novi projekt mladog multimedijalnog umjetnika Vanje Babića nadovezuje se na već ustaljenu praksu usmjerenu na kritičko propitivanje mikropolitika i lokalnih konteksta, kao i šire globalne društvene problematike. Babićev pristup proizlazi iz obrazovnog i radnog iskustva u raznim područjima. U njegovim projektima pojavljuju se elementi iz područja inženjerstva, elektronike, informatike, znanosti i ekologije. Istraživačke umjetničke prakse, koje su u stanju precizno locirati probleme i postaviti etička pitanja i dileme, često kombinira s hibridnim umjetničkim formama i nepredvidljivim disciplinarnim interesima i tehničkim rješenjima. Time ostvaruje specifično artikuliranje umjetničkog djela u kojima su elementi vizualnog i konceptualnog ustroja rada vrlo odmjereno, promišljeno i skladno kreirani. Njegovi projekti su po svojoj prirodi procesualni, po intenciji angažirani te u prezentaciji vrlo često interaktivni. Osim problemskog i estetskog aspekta, vrlo mu je važna komunikacija s publikom. Tako prostor Babićeva djelovanja uključuje i promatrača, poziva na angažman gledatelja. Vrijednost njegove umjetnosti je upravo u tome što nas može (fizički i psihički) angažirati s ciljem refleksije i djelovanja.

U fokusu istraživanja provedenog u Splitu i okolici je problematika konzumerizma, odnosno popratne posljedice prevelike proizvodnje i potrošnje, stvaranje otpada, reciklaža te odnos stanovnika grada prema tim temama. Kombinirajući metodologiju dosadašnjeg rada koja uključuje osobni doživljaj, istraživanje, arhiviranje te prezentaciju uočene pojave s medijima fotografije, videa, objekta i instalacije, Babić u postavu konstruira situaciju kojoj je namjera posjetitelje suočiti s mnogim aspektima navedenih problema, poput nepravilnog zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada i neizbježnih posljedica čovjekovog neodgovornog ponašanja s takvim otpadom, kao ključnih problema današnjeg društva. Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema suvremenog svijeta. Jedan od najvažnijih prioriteta Europske unije upravo je rješavanje građevinskog otpada kao najvažnijeg uvjeta za smanjenje onečišćenja okoliša, a samim time i očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

Rad na osvještavanju različitih problema, poticanju njihova promišljanja te aktivaciji kolektivne svijesti/savjesti neki su od bitnih ciljeva Babićevog umjetničkog djelovanja. Implementiranost u dnevnu društvenu i socijalnu zbilju te istodobna lokalnost i globalnost zbog koje rad izuzetno dobro komunicira u različitim kontekstima, čini njegove projekte osobito snažnima. Svaka izložba nadovezuje se na prethodne, a umjetnički rad upisuje se u višestruke programe i postaje dijelom višestrukih scenarija, gdje ništa više nije finalizirajuće i sve je zapravo samo trenutak u nebrojenom lancu doprinosa. Njegov rad je mreža koja se stvara kroz pregovore umjetnika i onoga koji gleda. Smisao rada nastaje upravo u suodnosu, u smislu koji mu daje korisnik isto koliko i sam umjetnik.

Marija Stipišić Vuković

VANJA BABIĆ (Zagreb, 1984.) diplomirao je na Tehničkom veleučilištu 2008. te magistrirao 2013. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pri Odsjeku za animirani film i nove medije. Izlagački je aktivan i zapažen već za vrijeme studija, a iste godine kad je diplomirao dobiva nagradu Essl Art Award, stipendiju Becks za umjetničko stvaranje i posebno priznanje na izložbi Energija u organizaciji INA-e i ALU. Izlagao je na nekoliko samostalnih i sudjelovao u brojnim grupnim izložbama i umjetničkim akcijama u Zagrebu, Koprivnici, Beču, Londonu, Švicarskoj i drugdje. Godine 2017. bio je na studijskom boravku pri Akademie Schloss Solitude u Stuttgartu, u sklopu programa rezidencijalne razmjene između te institucije i Pogona, Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Inspiracija i motivacija za njegov umjetnički rad proteklih nekoliko godina temelje se na preispitivanju vladajućih socijalnih i kulturoloških postavki, konzumerizma, marketinga, uloge novca u društvu, različitih vrsta rada i radnika, problema otpada i recikliranja te načina na koji ljudi oblikuju svoje živote u odnosu na te dijelove sistema. https://vanjababic.wordpress.com/