Na tragu prijašnjih radova Olega Šurana i Ivice Mitrovića, i projekt Homo Aquaticus: HABITAT ST21 ponovo se bavi budućnošću. Inspiriran je posjetom Jacquesa Cousteaua Splitu 1977. godine, a reflektira sadašnjost grada rastrgnutog između neplanskog turizma i galopirajućih klimatskih promjena. Kao nastavak posljednjeg istraživanja, izlaganog u Galeriji umjetnina 2021. godine, a koje se bavilo lokalnim zajednicama, tj. njihovom otpornošću, autori se vraćaju spekulacijama u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Projekt kroz spekulacije nastavlja istraživanje mogućih implikacija globalnih klimatskih, ali i tehnoloških, ekonomskih i političkih budućnosti u lokalnom kontekstu Jadrana. Kritičkim referiranjem na romansirane visokomodernističke vizije budućnosti i života pod morem, koje su postale dio naše popularne kulture, tj. podmorskim konstrukcijama “Précontinent” Jacquesa Cousteaua, autori se fokusiraju na potencijalne utopijske podmorske nastambe i zajednice bliske budućnosti, kao i na lokalne, mikro modele otpornosti te spekuliraju o mogućem povratku čovjeka u more, inspirirani Cousteauovom idejom “morskog čovjeka” (Homo Aquaticus). Šuran i Mitrović spekuliraju o mjestima koja nisu mjesta utopijskog ponovnog početka, nego mjesta tranzicije sadašnjosti prema nekim novim i drugačijim identitetima i kolektivnim budućnostima grada.

Izložba je dio intenzivnog diskurzivnog programa hrvatskog paviljona na ovogodišnjem Venecijanskom arhitektonskom bijenalu, te će u sklopu izložbe biti održana međunarodna radionica na Umjetničkoj akademiji koja će se interdisciplinarno i kroz edukaciju baviti nizom tema koje ova izložba otvara.

Ivica Mitrović i Oleg Šuran

Produkcija: Umjetnička akademija u Splitu

Zvuk: Niko Mihaljević

Spekulativne novine: Kristina Tešija

Suradnici: Katedra za brodogradnju (FESB), Mladen Šolić (IZOR)

Zahvala: Dražen Škabar (Element projekt d.o.o.).

Projekt je financiran sredstvima za programe javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH i Grada Splita.